Stojí za to investovat do fotovoltaické elektrárny? Spočítejte si, kdy se vám náklady vrátí.

Úspora elektrické energie a rostoucí ekologická zodpovědnost vedly mnoho domácností i firem k pořízení fotovoltaické elektrárny. Díky masovější výrobě se ceny fotovoltaických panelů výrazně snížily a zpřístupnily tak pořízení FVE systémů. Na kolik v současnosti vyjde fotovoltaická elektrárna a za jak dlouho se vám investice vrátí? Cenu i návratnost ovlivňuje mnoho faktorů. Naši odborníci ze sunconstructu vám přiblíží, jak si spočítat hrubý odhad.

7.9.2023
Sunconstruct

Základem každé standardní fotovoltaické elektrárny (FVE) jsou tři komponenty. Centrální prvek představují solární panely. Ty se skládají z fotovoltaických článků, které absorbují sluneční záření a přeměňují ho na stejnosměrný elektrický proud. Aby ho bylo možné v domácnosti pro napájení spotřebičů využít, je nezbytný střídač, který stejnosměrný proud přemění na střídavý. Energii, která se nevyužije, je možné ukládat do baterií pro pozdější využití. Třeba v momentu, kdy se vám zvyšuje spotřeba domácnosti nebo je slabší sluneční záření.


KOLIK STOJÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA?

Vliv na cenu má výkon fotovoltaické elektrárny. Ten určuje, kolik elektřiny bude za optimálních podmínek systém produkovat. Vyšší výkon znamená větší produkci elektřiny, a tedy rychlejší návratnost investice. Počítejte ale s větším množstvím solárních panelů, které bude třeba instalovat a také s dodatečnými technologiemi. Přesto se na počátku nevyplatí šetřit. Menší systém vás sice vyjde levněji, ale nevyrobí tolik elektřiny, takže se vám prodlouží návratnost investice, a také dotace bude nižší.

Dotační programy podporují FVE s maximálním výkonem do 10 kWp (kilowatt peak). Pokud byste chtěli vyšší výkon FVE než je 10 kWp, abyste naplnili své potřeby, počítejte, že FVE je třeba dovybavit systémem odpojování na úrovni jednotlivých solárních panelů. Za každý panel zaplatíte v rozmezí 1 000 až 2 000 Kč v závislosti na zvoleném způsobu odpojení.

Cenu fotovoltaické elektrárny také určuje, zda budete chtít bateriové úložiště, které umožňuje ukládat přebytečnou elektřinu do akumulátorů a střídač s možností řízení baterie. Výhody, které získáte, převažují nad dražší pořizovací cenou. Baterie umožňují ukládat nadbytečnou elektřinu a využít ji v momentu, kdy sluneční záření není intenzivní, například za zataženého počasí, nebo v noci, kdy se ho nedostává vůbec. Maximálně tedy využíváte energii pro svou spotřebu a zvyšujete nezávislost na elektrické síti i odběru konvenční elektřiny. Baterie mohou být také využívány k vyrovnávání špičkových zátěží, což je moment, kdy se spotřeba elektřiny náhle zvýší a fotovoltaická elektrárna nedokáže pokrýt celou poptávku. Baterie vyrovnává rozdíl a snižuje tak náklady na elektřinu v době, kdy je nejdražší. Investice do technologicky pokročilejších střídačů s bateriovým řízením vám přinese úspory na účtech za energie, zrychlí návratnost peněz, a proto se v dlouhodobém horizontu vyplatí víc, než ongridové střídače, které pouze dodávají elektřinu do sítě.

Celkové náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny se mohou zvýšit v momentu, kdy bude potřeba upravit elektroměrový jistič, vyřešit zemnění, dlouhé kabelové trasy, nebo instalovat FVE na střechu s méně běžnou krytinou jako je například eternit.

NÁVRATNOST INVESTICE DOFOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Máte stále více otázek než odpovědí? Zde je modelový příklad, za kolik peněz si lze fotovoltaickou elektrárnu pořídit a za jak dlouho se vám investice vrátí.

  • Nejčastěji projektovaná fotovoltaická elektrárna pro domácnosti má výkon 10 kWp, bateriové úložiště 11,6 kWh a můžete na ni uplatnit dotaci 200 000 Kč.
  • V sunconstructu za celý tento systém po odečtení dotace zaplatíte 300 000 Kč.

Pro spočítání návratnosti je klíčovým faktorem množství vyrobené energie a vlastní spotřeba elektřiny. Běžně se předpokládá, že 1 kWp fotovoltaického výkonu vyrobí 1 MWh elektřiny za rok. Pokud byste tedy měli fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 10 kWp, měla by vyrobit 10 MWh ročně a jestli spotřebujete méně, můžete část vyrobené elektřiny prodat zpět do sítě. Prodej může probíhat za spotovou cenu, která se mění dle aktuální nabídky a poptávky trhu nebo za fixní. Lze také využít možnosti speciálních tarifů jako jsou Virtuální baterie či ČEZ pro soláry.

Vysvětlivka k rovnici:

Návratnost investice = Čisté náklady naFVE / (Roční produkce elektřiny * Vlastní spotřeba elektřiny * Cena elektřiny včetně distribuce + Roční produkce elektřiny * (1 - Vlastní spotřeba elektřiny) * Cena prodeje elektřiny).

Nezapomínejte také na proměnné faktory, jako je například inflace, nebo skutečnost, že cena za spotřebovanou elektřinu včetně té výkupní se v čase mění. Nevypočitatelný je i náš život. Takže pokud plánujete investici do fotovoltaické elektrárny, měli byste zohlednit i svou možnou spotřebu v budoucnosti. Může se totiž stát, že se vaše rodina stane početnější nebo si pořídíte elektromobil. Ať už vám život přinese cokoli, pořízení fotovoltaické elektrárny je investicí do šetrné a úsporné budoucnosti.

Nechte si od našich odborníků nezávazně spočítat váš konkrétní projekt a zjistěte, jak velkou fotovoltaickou elektrárnu byste potřebovali právě vy.