Co vám málokdo řekne a měli byste vědět před pořízením fotovoltaické elektrárny

Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) přináší dlouhodobé úspory na elektřině, nezávislost na tradičním dodavateli energie a v neposlední řadě přispívá k udržitelnosti životního prostředí. Než si ji však pořídíte, měli byste zvážit, zda je vhodná právě pro vás. Závisí totiž na tom kdy a kolik energie využíváte.

23.7.2024
SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Pokud máte vysokou spotřebu elektřiny, fotovoltaická elektrárna vám napomůže snižovat odběr ze sítě. Stačí sladit užívání energeticky náročných spotřebičů s denním časem, kdy FVE vyrábí energii ze slunečního svitu. Na vytápění se ale nevyplatí, protože v zimních měsících jsou dny velice krátké.

Kromě provozu elektrických spotřebičů, se využívá také k osvětlení, a je i skvělým spojencem elektrických vozidel. Při správné kombinaci představuje udržitelný a ekonomicky výhodný způsob, jak současně snížit náklady na auto a ekologický otisk spojený s provozem. Elektromobil je ideální nabíjet z přetoků, které FVE vyrobí a jinak byste je nevyužili. Tímto chytrým způsobem dosáhnete provozu bez nákladů a nulových emisí.  

EKOLOGICKÁ ŠETRNOST

Z širší perspektivy FVE neprodukuje žádný odpad ani škodlivé skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý. Díky tomu napomůžete k zamezení globálního oteplování a změnám klimatu.

Mnohdy se také diskutují ekologické dopady výroby fotovoltaických panelů. Je třeba si uvědomit, že vyprodukují mnohem více energie, než bylo zapotřebí k jejich výrobě. V dlouhodobém horizontu zaplatí svůj ekologický dluh vynaloženou energií, kdy generují čistou elektřinu. Navíc jsou z 98 % recyklovatelné. Tím se snižuje množství odpadu a znečištění životního prostředí spojené s jejich likvidací.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ SYSTÉM

Projektování efektivního energetického systému vychází z úvahy, kdy se výroba elektřiny fotovoltaickou elektrárnou musí co nejvíce potkávat s roční spotřebou a jejím rozložením v jednotlivých měsících. Dle toho se určuje správné množství a rozmístění solárních panelů. Cena za panely, byť je jich větší množství, není závratná. Nejdražší je pořízení baterie, a proto je třeba zvážit, zdali je pro vaše konkrétní potřeby vhodná, případně jak velká by měla být. K tomu slouží analýza denní spotřeby elektřiny.

Bateriové uložiště totiž funguje na principu, že ukládá přebytkovou energii vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou a umožňuje její pozdější využití v časech, kdy slunce nesvítí. Tím napomáhá stabilizovat dodávku energie a snižovat nákupy elektřiny ze sítě. Navíc funguje jako záložní zdroj elektřiny při výpadku proudu. Dokáže udržet v době nouze provoz základních spotřebičů, osvětlení a dalších důležitých systémů.

Z důvodu vyšších vstupních nákladů a kalkulace návratnosti investice je třeba zvážit, jak budete přetoky energie ve své nemovitosti využívat. Některé spotřebiče bývají nárazové, jako pračka, nebo myčka, jiné spotřebovávají energii celý den, například lednička. Velký rozdíl je také mezi domácností a firmou. V prvním případě je spotřeba vyšší ráno a večer, kdy je rodina doma. Ve firmách je zase spotřeba nejvyšší během dne.  

Pokud analýzou zjistíte, že máte malou spotřebu, namísto bateriového uložiště vám může postačit jednoduchý systém pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). Jde o výrazně levnější technologii, kdy je čtyři až osm solárních panelů zapojených na malý střídač, ze kterého putuje energie přímo do bojleru. Tím si snižujete účty u svého tradičního dodavatele za plyn či elektřinu, kterou byste k ohřevu užitkové vody potřebovali.

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
  • Věděli jste, že v rámci programu Zelená úsporám mohou senioři a nízkopříjmové rodiny čerpat dotaci na fotovoltaický ohřev vody? Finanční prostředky můžete získat předem, a to do výše až 90 000 korun. Podmínkou je, že žadatel a ostatní členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod či invalidní důchod 3. stupně, nebo v období od 12. září 2022 a dnem podání žádosti dostávali příspěvek na bydlení.  
  • Podrobné pokyny včetně kontaktu na bezplatnou pomoc s vyřízením dotace naleznete na webových stránkách novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Další způsob, jak efektivně ukládat energii z FVE, kterou okamžitě nespotřebujete, je využití tarifů virtuálního ukládání energieí. Jde o princip, kdy se elektřina odesílá do sítě a energetická společnost vám tuto energii počítá a následně ji odečítá z energie, kterou spotřebujete ze sítě Skupina ČEZ nabízí tarif Elektřina pro soláry, společnost E.ON pak produkt Virtuální baterie. Přestože se zdá, že jde o efektivní způsob, jak pracovat s přebytečnou energií z FVE, je třeba vzít v úvahu, že u těchto tarifů musí  zákazník vždy uhradit distribuční poplatky za odebranou energii a poplatky za daný tarif. Navíc virtuální baterii mohou ovlivnit ceny energií na trhu v závislosti na nabídce a poptávce. To znamená, že čím větší množství fotovoltaických elektráren bude, tím více bude rozdíl v nabídce energie v létě a v zímě. Tedy tím v ětší bude rozdíl v cenách kdy energii budete do sítě posílat a kdy ji budete potřebovat odebrat. Je dokonce možné, že aby prodejci energie nehrozila ztráta příjmů, zdraží tento produkt nebo svou nabídku zcela zruší. Takže se nevyplatí na virtuální baterie dlouhodobě spoléhat a počítat s nimi při návratnosti investice do FVE.

Co se však v budoucnu rýsuje jako reálné, je zapojení se do energetických komunit, kde bude možné energii sdílet. V současnosti dochází k úpravě legislativních podmínek.

INSTALACE SOLÁRNÍCH PANELŮ NA STŘECHU

Další klíčový aspekt, který je třeba zvážit, je samotná instalace. Zvažujete-li umístění fotovoltaické elektrárny na střechu, existuje několik kritérií, jež ovlivňují dosažení co nejlepšího výkonu a dlouhé životnosti systému.

FVE panely mají životnost zhruba 30 až 40 let, proto je důležité, aby střecha, na níž se instalují, byla dlouhodobě spolehlivá a kvalitní. Také je zásadní promyslet, zda pro instalaci požadovaného výkonu existuje dostatek prostoru na střeše. Každý 1 kWp panel potřebuje zhruba 4 m2 nezastíněného místa.

Cenu instalace ovlivňuje i typ střechy a krytiny. Například některé firmy odmítají montáž FVE panelů na staré eternitové desky. Praskají při pohybu na střeše, a navíc obsahují azbest, který je vysoce toxický.

ORIENTACE STŘECHY A VLIV NA VÝKON FVE
  • Je pravdou, že střechy orientované na jih vyrobí kumulativně nejvíce energie za rok, nicméně pokud jsou směrované na východ a západ, umožňují začít vyrábět energii dříve a skončit později, což lépe koresponduje s potřebami domácností.  

NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE

Vedle vhodné pozice panelového systému na střeše je třeba důkladně zohlednit i místo pro technické komponenty, jako je střídač či baterie. Špatné umístění technologií může ovlivnit životnost komponent, a proto by neměly být vystaveny mrazu, prašnému nebo vlhkému prostředí. Optimální je stálá teplota v rozmezí 15 až 35 °C.  Ideálním místem je proto technická místnost. Pokud zvažujete instalaci do sklepa, ujistěte se, že je suchý a nezatéká do něj při deštích.  

Nezapomínejte ani na dostatek volného místa. Velikost střídače a baterie závisí jednak na kapacitě, ale také na výrobci a modelu. Například pro střídač Solax s dvěma bateriemi o výkonu 5,8 kWh budete potřebovat prostor na stěně o velikosti přibližně 1,5 x 1,5 metru. V případě, že jste limitováni, můžete zvážit kompaktnější řešení, kdy všechny komponenty umístíte do jednoho výškového "sloupu".

 

VEDENÍ KABELOVÉ TRASY

Zásadní je při instalaci také vytvoření efektivní kabelové trasy. Ideální je, aby se do objektu zasahovalo co nejméně a kabely z vizuálního hlediska nenarušovaly vzhled  nemovitosti.  

Cenu instalace vám také ovlivní délka kabelových tras, kdy se propojují panely, střídač a hlavní domovní rozvaděč. Čím delší kabelové trasy jsou, tím vyšší budou náklady na materiál a práci spojenou s montáží.

KLÍČOVÉ PRVKY PROPOJENÍ V RÁMCI FVE INSTALACE
  • Fotovoltaické panely
  • Střídač (inverter) , který konvertuje stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC)
  • Hlavní domovní rozvaděč
  • Baterie, ty se propojují se střídačem a nejčastěji se umisťují v jeho blízkosti

Měřící zařízení, které posílá střídači informaci o tocích energie na jednotlivých fázích, střídač následně vyhodnotí kolik enegie je nutné dodat na danou fázi a zda má nabíjet nebo vybíjet baterii

Všechny tyto prvky se propojují a instalují tak, aby společně utvořily funkční fotovoltaický systém. Montáž by měli provádět zkušení odborníci dle všech norem a předpisů, aby instalovaný systém byl opravdu efektivní.  

Co je však zásadní si uvědomit, pořízení fotovoltaické elektrárny není to samé jako nákup kotle. FVE je počítač. Nesmí se podceňovat důležitost softwaru a jeho aktualizací. Malá firma vám možná dokáže dobře technologii nainstalovat, ale neporadí si s aktualizacemi softwaru a nedokáže ani rychle reagovat, když vám FVE systém začne hlásit chyby. Proto se vyplatí obrátit na odborníky, kteří mají servisní oddělení, specializují se na technologie a zasáhnou ihned, když je potřebujete. Dokonce umí software aktualizovat i na dálku a předcházet tak problémům či kolizím dřív, než vzniknou.